به اطلاع می‌رساند، این سامانه صرفاً به منظور اصلاح اطلاعات هویتی سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم "دارا یکم"که دارای مغایرت می باشد طراحی شده است، و سایر سرمایه گذاران محترم صندوق دارا یکم، که اطلاعات هویتی آنان صحیح و فرآیند احراز هویت ایشان در سامانه سجام انجام شده است، می توانند پرتفوی خود را در سامانه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه مشاهده نمایند.